Kirkens næste generation - uanset alder - er den vigtigste generation.

Materialerne til Konf-X er udarbejdet på baggrund af flere års praksisafprøvning og udvikling sammen med konfirmander. Der er ikke tale om færdige forløb men om rammer og input, der kan arbejdes ud fra. Materialerne skal ses som en udfordring og inspiration til undervisere, der vil udvikle deres egne bedst tænkelige undervisningsforløb med mest mulig læring for den næste generation.

 Konf-X har fokus på at omsætte det kristne liv til praksis og er målrettet mindre grupper med et særligt fokus på discipelskab.


Konf-X kræver dog en særlig organisering med høj grad af involvering af menigheden. Da der mange steder ikke vil være mulighed for denne organisering, tilbydes der også en didaktisk ramme til større grupper, hvor der er særlig fokus på at styrke deltagernes relation til Gud.

Materialet også kan anvendes af andre grupper end konfirmander. Derfor er der også forslag til øvelser, som er mere egnet til ældre målgrupper.

 

Konf-X er et undervisningsforløb, der lægger vægt på praksisafprøvning af det kristne liv. Forløbet er udviklet til konfirmander, men kan også anvendes af andre grupper, der ønsker at udforske det kristne liv. Det gennemføres i henhold til den struktur og de ni steps, der skitseres her på siden.
Forløbet er i udgangspunktet skabt til mindre grupper af deltagere, men der tilbydes også en didaktisk ramme til store grupper. Materialet skal ikke følges slavisk, men kan danne en ramme for og give inspiration til gennemførelse af et fornyende forløb.
Hvert step består i tre møder, hvoraf de to (Mikro X og Let’sdo it) foregår i mindre grupper, og det tredje foregår som en samling (Kirke X), hvor grupperne mødes og deler erfaringer.

 

 

Mikro X

I Mikro X mødes en lille gruppe og taler sammen om en tekst fra Lukas Evangeliet eller Apostlenes Gerninger. Gruppen vil typisk bestå af fire til seks deltagere, en leder og en assistent.

De mødes for at finde ud af, hvad den aktuelle tekst siger om Gud, andre og deltageren selv. Alle i gruppen bidrager med det, som hver især lægger mærke til.

Som afslutning på Mikro X tager gruppen en samtale om, hvordan de kan handle i praksis på noget af det, de har fået ud af teksten. Til sidst aftaler de hvor og hvornår, de vil mødes for at udføre det i praksis.

Let's do it

Let's do it er der, hvor gruppen mødes og handler på det, som blev aftalt i MikroX. Gruppen bestemmer selv, hvordan og hvornår de vil gennemføre dette, men det er vigtigt, at man gennemfører det i fællesskab.

Kirke X

I Kirke X mødes grupperne og har en slags gudstjeneste sammen. Grupperne mødes for eksempel  omkring et stort bord og danner et fællesskab, hvor alle kan bidrage med noget. Det kan være en tanke, en udfordring eller et bibelvers man er blevet optaget af.

Man kan foreslå en sang eller nogle kan rejse et spørgsmål. En fra hver af grupperne deler med de andre, hvad gruppen har gennemført i forbindelse med Let's do it. Man bryder brødet sammen, ser måske et relevant videoklip eller hører lidt fra Biblen.

Efter dette er der typisk mulighed for kreativ bøn med forskellige ’stationer’, hvor man f.eks. kan tænde et lys som symbol på bøn for noget bestemt. Man kan måske male noget om, hvad korset betyder på et stort lærred. Eller man kan trække et bibelvers eller skrive en bøn, alt imens der afspilles stille musik i baggrunden.

Materialer

Bibelen


Håndbog for ledere


Læseplan

Som en del af forløbet læses Lukas Evangeliet og Apostlenes Gerninger.