Kirkens næste generation - uanset alder - er den vigtigste generation.

Materialerne til Konf-X er udarbejdet på baggrund af flere års praksisafprøvning og udvikling sammen med konfirmander. Der er ikke tale om færdige forløb men om rammer og input, der kan arbejdes ud fra. Materialerne skal ses som en udfordring og inspiration til undervisere, der vil udvikle deres egne bedst tænkelige undervisningsforløb med mest mulig læring for den næste generation.

 Konf-X har fokus på at omsætte det kristne liv til praksis og er målrettet mindre grupper med et særligt fokus på discipelskab.


Konf-X kræver dog en særlig organisering med høj grad af involvering af menigheden. Da der mange steder ikke vil være mulighed for denne organisering, tilbydes der også en didaktisk ramme til større grupper, hvor der er særlig fokus på at styrke deltagernes relation til Gud.

Materialet også kan anvendes af andre grupper end konfirmander. Derfor er der også forslag til øvelser, som er mere egnet til ældre målgrupper.

 

Konf-X er et undervisningsforløb, der lægger vægt på praksisafprøvning af det kristne liv. Forløbet er udviklet til konfirmander, men kan også anvendes af andre grupper, der ønsker at udforske det kristne liv. Det gennemføres i henhold til den struktur og de ni steps, der skitseres her på siden.
Forløbet er i udgangspunktet skabt til mindre grupper af deltagere, men der tilbydes også en didaktisk ramme til store grupper. Materialet skal ikke følges slavisk, men kan danne en ramme for og give inspiration til gennemførelse af et fornyende forløb.
Hvert step består i tre møder, hvoraf de to (Mikro X og Let’sdo it) foregår i mindre grupper, og det tredje foregår som en samling (Kirke X), hvor grupperne mødes og deler erfaringer.