Gud er opofrende


Gud gav sit liv for at vinde relationen til os tilbage. Deltagerne lytter under dette tema til undervisning om, hvordan menneskets relation til Gud blev brudt, og hvordan Gud ofrede sin egen søn for at genvinde relationen. Underviseren lytter efter deltagernes længsel efter heling af det brudte.


Deltagerne udfordres til at forholde sig til, om de vil træde ind i den pagt, som Gud tilbyder. De udfordres ligeledes til at lade den del af Guds væsen, som de har hørt om, afspejles i eget liv.


Det er vigtigt at være opmærksom på den sociale dynamik. Inlæg pauser og lege, hvis forløbet gennemføres som et samlet forløb.


Download forløb til større grupper
Forløbsoplæg til stor gruppe

Download præsentation Præsentation til stor gruppe

Mikro X programforslag