Konf-X er et kirkeeksperiment, der hovedsagligt er udviklet som et undervisningsforløb for konfirmander. Gennem undervisningen får deltagerne selv mulighed for at være med til at forme, hvad kirke er i nutiden. Som kristne er vi disciple af Jesus. Altså lærlinge der lytter til ham og forsøger at handle på det i vores hverdag. Målet med Konf-X er at give deltagerne øget kendskab til Gud og erfaringer med at være disciple af Jesus.

Et Konf-X forløb gennemføres hovedsageligt i mindre grupper med fire til seks deltagere og to ledere. Grupperne mødes hver uge på tider og steder, som de selv aftaler.

Varigheden er i udgangspunktet en time. Hensigten er at opbygge en måde at være kirke på, som deltagerne selv har været med til at udvikle. Forløbet er altså ikke blot tænkt som en ny undervisningsmetode, men også som en ny måde at være kirke på.

”Konf” er en forkortelse af ”konfirmation”, som kommer fra det latinske ord ”confirmatio” og betyder ”bekræftelse”; på engelsk ”confirm”. På latin er ”confirmatio” den del af en retslig tale, der dokumenterer de påstande, der fremføres i en sagsfremstilling. Bekræftelsen i ”Konf” er således ikke blot et udtryk for, at vi tilslutter os, men et udtryk for, at vi efterprøver og dokumenterer sagen.

”X” er en forkortelse for ”Kristus”. I det græske alfabet, som er forgængeren til vores latinske alfabet, er "chi” det første bogstav i ordet ”Christos”, som er repræsenteret ved et symbol svarende tilbogstavet "X”. Vi kender forkortelsen af ”Christ” til ”X”i forbindelse med ”Christmas”, som ofte forkortes til ”Xmas”. Konf-X betyder altså ”Bekræft Kristus”, hvilket jo er det, man gør ved konfirmationen. Samtidig er ”X” et udtryk for den måde, hvor på vi arbejder, idet det også kan forstås som:

  • Xplore: vi udforsker (MikroX)
  • Xperience: vi erfarer (Let's do it)
  • Xchange: vi udveksler erfaringer (KirkeX)